Kinfolk

The Kinfolk Home Book

249 ₪

Interiors for Slow Living

35 בתים ברחבי העולם המשקפים כמה מעקרונות המפתח של Slow Living: טיפוח הקהילה, פישוט החיים והחזרת הזמן לדברים החשובים ביותר. Kinfolk Home הוא חקר מפורט לחללי מגורים בארצות הברית, סקנדינביה, אסיה ועוד, באמצעות שילוב של צילומי דיוקן ופנים, פרופילים וחיבורים, בתים של מעצבים, יזמים, אדריכלים, צלמים וסטייליסטים. המשותף לכל אחד מהבתים הללו הוא שהם הורכבו בזהירות, לאט ועם כוונה.


368 עמודים | מעל 289 צילומי צבע מלא | מידות: 20.3 * 27.9 * 3.81 ס"מ

You may also like

Recently viewed