D.S. & Durga

Prime Chanukah Candle

199 ₪ 249 ₪

*Limited Edition* מותג הבשמים הניו יורקי מציג מהדורה מוגבלת של נר חנוכה! השמן הפולחני של עוצמה מופלאה שמצאו המכבים בבית המקדש השני של ירושלים. פריחת זית באמצעות קטורת מקודשת. האם זה יכול להימשך 8 ימים?


התווים העליונים: אתרוג | עלה דפנה

תווי הלב: ארז לבנון | זית

תווי בסיס: קטורת | benjoin

200 מ"ל | כ- 60 שעות בעירה

You may also like

Recently viewed