Taschen

LaChapelle Lost and Found

299 ₪

הפרסומים המיוחלים, האחרונים והעדכניים של האמן דייוויד לה-שאפל: פרויקט בן שני כרכים להשלמת חמשת הספרים, האנתולוגיה המשתרעת על פני הקריירה. בחלק ראשון זה, LaChapelle חושף תיעוד חזותי של התקופות בהן אנו חיים בתוך. יחד עם החלק השני Good News, הוא מייצג פרק מסכם נשגב לנרטיב הכובש של לה-שאפל.


כריכה קשה | 27.8 * 35.5 ס"מ | 3.60 ק"ג | 278 עמודים

You may also like

Recently viewed