אזור החלוקה של שיטת המשלוח next day כולל את הארץ כולה מלבד הישובים הבאים: